English / Polski

Hi.com

logo, 2014, agencja mediowa

hicom positive
Logo pozytyw.
hicom negative
Logo negatyw.